Loading

Stručni tim

Kristina

kristina@speak-now.eu

kerstin

Rođena u Austriji gdje je završila osnovnoškolsko obrazovanje i usvojila njemački jezik na razini materinjeg jezika. Završila je studij germanistike i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jedan semestar provela je na Karl- Franzens Sveučilištu u Grazu gdje je slušala konferencijsko i simultano prevođenje.

Redovito polazi seminare koje nudi Agencija za odgoj i obrazovanje, radionice izdavača radnih materijala te seminare Goethe Instituta. Osim toga prati međunarodne trendove u nastavi njemačkog jezika te je ove godine sudjelovala na međunarodnom seminaru Internacionalnog instituta za komunikaciju u Düsseldorfu.

Još za vrijeme studija počela je podučavati njemački u školama stranih jezika te iza nje stoji višegodišnje iskustvo podučavanja brojnih skupina polaznika različite dobi i predznanja. Danas radi u srednjoj školi, a čak i praznike provodi podučavajući njemački za strance na Humboldt Institutu e.V. u Njemačkoj.

Kristina je otvorena i znatiželjna osoba, uvijek spremna za nove izazove. Voli putovati te je obišla „pola“ svijeta. Krenite na jezično putovanje s Kristinom i na zabavan i učinkovit način usvojite njemački jezik i upoznajte zemlje njemačkog govornog područja.

Jelena

jelena@speak-now.eu

kerstin

Završila studij kroatistike i anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Obranila diplomsku radnju na temu: “ Tretiranje usmenih pogrešaka u nastavi engleskoga jezika” temeljenu na istraživačkom radu.
Za vrijeme studija stječe radno iskustvo u internacionalnom okruženju, poučava hrvatski za strance prilikom održavanja stručnih razmjena studenata. Radi s djecom u američkoj ljetnoj školi po „total immersion language course“ principu. Višekratno je boravila na engleskom govornom području te radila kao invigilator na Cambridge ispitima za British Council.

Ima pet godina iskustva u poučavanju hrvatskog i engleskog jezika u srednjoj školi te iskustvo rada u školi stranih jezika s odraslim polaznicima, srednjoškolcima i djecom na razinama A1 do C2 po europskom referentnom okviru za jezike. Drži tečajeve poslovnog engleskog i pripreme za međunarodno priznate certifikate.

Dobitnica stipendije za boravak i školovanje u Londonu (Grundtvig In-Service Training: Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language).
Stručno se usavršava pohađanjem seminara i radionica izdavačkih kuća Oxford University Press i Pearson. Prisustvuje konferencijama profesora engleskog te se neprestano usavršava samostalno kao i putem webinara, stručnih skupova i radionica. Članica je Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika. Uz rad u nastavi aktivno prevodi projekte, molbe, životopise i tekstove poslovne tematike (medicina, biologija, građevina, turizam) sa stranog jezika i na strani jezik.

U nastavi s Jelenom možete očekivati nasmijano lice, opuštenu atmosferu i kvalitetne rezultate.