Loading

Hrvatski za strance

split
 

 

Nastava hrvatskoga kao materinjeg ili stranog  jezika omogućena je polaznicima koji žele steći ili usavršiti znanje hrvatskog  jezika. Pristup polaznicima je individualiziran, program nastave se temelji na predznanju i potrebama polaznika. Kvalitetnu nastavu omogućuju priručnici, udžbenici i nastavni materijali koji se koriste pri poučavanju.