Loading

Pripreme za državnu maturu

ploca
 

Poduka i priprema za osnovnu i višu razinu državne mature iz njemačkog, engleskog i hrvatskog jezika.

Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici završavaju srednje obrazovanje.

Pripremi se za maturu kod kuće! Kako? Lako! Javi se u SpeakNow i kontaktiraj profesora hrvatskog, engleskog ili njemačkog jezika koji će te pripremati i podučavati za maturu putem interneta. Sve što trebaš je dobra veza i instaliran Skype. Prema tvojim potrebama i profesorovim savjetima dogovorit ćete se o brzini učenja. Profesori će ti objasniti kako napisati esej iz hrvatskog ili stranog jezika, ispravljati  eseje i razraditi pogrješke kako se one ne bi ponovile na državnoj maturi. Podučit će te kako uspješno i točno riješiti ispite slušanja i čitanja iz stranih jezika. Detaljno ćeš ponoviti gradivo svjetske i hrvatske književnosti te gramatička i pravopisna pravila hrvatskoga standardnog jezika. Profesori će pratiti tvoj napredak, ponoviti gradivo koje se ispituje državnom maturom što će ti omogućiti bolje rezultate i samopouzdanje prilikom polaganja ispita.